IEDM

IEDM Circuit and Device Interaction Committee

Kang-ill Seo, Chair
Samsung

Anda Mocuta
IMEC

Chung-Hsun Lin
Global Foundries

Yanfeng Wang
Nvidia

Shimeng Yu
Arizona State University

Yen-Ming (James) Chen
TSMC

Runsheng Wang
Peking University

Walid (Mac) Hafez
Intel Corporation

Jie Deng
Qualcomm

Shaloo Rakheja
New York University

Ronald Tetzlaff
TU Dresden

Chang-Hong Shen
National Nano Devices Lab

Tuo-Hung Hou
National Chiao Tung University